logo

Colofon

Beheer website & teksten: Johan de Wal
Fotografie: Ruud Snijders, Marianne Janssen-Willems, Janine Roos, Peter van Mierl, Johan de Wal, Tibor Lengyel
Duitse vertalingen: Mathieu Steffanie

Privacy

Wij hebben sinds mei 2018 een privacyreglement, dat onder meer van toepassing is op onze site. U kunt dit reglement hier nalezen.